Gobarto rośnie w siłę. Spółka przejmuje ZM Silesia S.A.

Gobarto (przed październikiem 2016 r. Polski Koncern Mięsny Duda) należy w Polsce do największych polskich producentów wieprzowiny. Ponadto jest to jedna z największych firm zajmujących się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Gobarto specjalizuje się także w działalności usługowej w zakresie zamrażania, składowania oraz transportu produktów spożywczych. Spółka jest podmiotem dominującym oraz liderem Grupy Kapitałowej, tworzonej obecnie przez blisko 30 firm z branży rolno-spożywczej. Znajdują się one w Polsce, Niemczech, na Ukrainie. Produkty Gobarto S.A obecne są nie tylko na polskim rynku, znaleźć je można również w innych krajach europejskich, w Azji, w obu Amerykach oraz Afryce.

Systematyczny rozwój.

Od dwóch lat Spółka Gobarto zajmuje się realizacją planu rozwoju segmentu produkcyjnego i dystrybucyjnego opartego o strategię na lata 2015-2019. Istotnym tego elementem były negocjacje z Cedrob S.A., o zakończeniu których poinformowano 31 października br. Prowadzone rozmowy dotyczyły dwóch umów.

Podpisanie pierwszej z nich oznacza nabycie przez spółkę Gobarto 5.500.000 akcji imiennych, o wartości nominalnej 0,50 złotych każda. Stanowią one 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Zakłady Mięsne Silesia S.A (ZM Silesia), o której zaczęło być głośno dokładnie miesiąc wcześniej. Otóż pod koniec września 2017 r. ZM Silesia za sprawą zgody wydanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przejęta została przez Spółkę Cedrob. ZM Silesia, które trafiły w „ręce” Gobarto S.A.

Przedwstępna umowa nabycia ZM Silesia SA.

Podpisana przez obie strony umowa jest umową przedwstępną, zawarcie umowy przyrzeczonej, mającej charakter gwarancyjny, ma nastąpić nie później niż do końca br. Do realizacji umowy dojdzie w momencie wypełnienia kilku warunków zawieszających jej wykonanie, m.in. niewykonania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prawa pierwokupu nabycia akcji czy wyrażenia zgody na transakcję przez banki współpracujące z Zakładami Mięsnymi Silesia S.A.

Cała wartość transakcji zakupu akcji ZM Silesia wyniesie 78 milionów złotych. Podpisana umowa nakłada na Gobarto S.A. obowiązek zapłaty ustalonej i ww. kwoty w dwóch ratach:

  • do 30 czerwca 2018 r. – 30 mln zł,
  • do 31 grudnia 2018 r. – 48 mln zł.

Odkup zakładu w Ciechanowie od Cedrobu.

Tego samego dnia Gobarto S.A. zawarła drugą umowę w myśl, której Spółka dokonała zakupu, od Cedrob, zakładu przetwórstwa w Ciechanowie oraz 25 sklepów firmowych. Gobarto S.A. jest zobowiązany do zapłaty za składniki materialne i niematerialne zawarte w drugiej umowie 28 mln zł (również w dwóch ratach).

Według prezesa zarządu Gobarto S.A. podpisane umowy pozwolą uzupełnić łańcuch wartości o produkcję, w szczególności wędlin.


Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z informacjami na temat trzody chlewnej. Facebook https://www.facebook.com/portal.warchlaki/ Twitter https://twitter.com/warchlaki Do zobaczenia ponownie!

Dodaj komentarz