Światowe trendy na rynku wieprzowiny.

Zwiększa się pogłowie trzody chlewnej w Stanach Zjednoczonych.

We wszystkich grupach, a szczególnie wśród macior i tuczników zanotowano znaczący wzrost liczebności. Obecnie stado świń w USA szacuje się na 73,7 mln sztuk. Macior jest 6,09 mln sztuk – wzrost o 1%, a tuczników 67,5 mln sztuk – wzrost o 3% w stosunku do stanów z 2016r.

Tradycyjnie największy odbiorca amerykańskiej wieprzowiny jest Meksyk. Do tego kraju trafia ponad ⅓ całej produkcji (aż 35,6% we wrześniu 2017r.) tj. więcej o 8,1% w porównaniu do 2016r. Liczba ubojów w drugim kwartale zwiększyła się o ponad 2% i wyniosła 33 mln sztuk.

Co to oznacza dla polskich producentów?

Z perspektywy polskiego rolnika największe znaczenie ma spadek eksportu amerykańskiej wieprzowiny do Chin, aż o 19%! Wskazuje to jednoznacznie na mniejsze spożycie wieprzowiny w kraju środka. Głównie na rzecz jaj i drobiu, ale też restrukturyzację produkcji i zwiększenie własnych mocy produkcyjnych.

W lipcu tego roku Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej informował na podstawie danych Eurostatu, że to Hiszpania, a nie jak do tej pory Niemcy są największym eksporterem wieprzowiny na rynki trzecie. Niemiecki eksport spadł, aż o 17%.

Zestawiając obie te informacje dochodzimy do wniosku, że rok 2018 może być bardzo trudny dla rodzimych farmerów. Znaczna korekta cen w trzecim kwartale 2017r. i przynajmniej w pierwszym 2018 pewna jak “śmierć i podatki”.


Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z informacjami na temat trzody chlewnej. Facebook https://www.facebook.com/portal.warchlaki/ Twitter https://twitter.com/warchlaki Do zobaczenia ponownie!

Dodaj komentarz