Blisko 30 milionów zysku w rękach Gobarto.

Grupa Gobarto ma za sobą udane trzy kwartały 2017 roku. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku producent mięsa zwiększył zysk netto o ponad 110%.

Sytuacja na rynku.

Od stycznia bieżącego roku ceny trzody chlewnej kształtowały się na poziomie znacznie większym niż rok wcześniej. W czerwcu 2017 r. w UE średnia cena zakupu trzody chlewnej klasy E była o 17% wyższa niż w 2016 r. Mniejsza unijna produkcja oraz znaczące zapotrzebowanie na polską wieprzowinę, zarówno ze strony krajów członkowskich, jak i spoza Unii Europejskiej m.in. USA, Kanady oraz Chile, sprzyjały zwyżce cen trzody chlewnej także w Polsce. W połowie tego roku za 1 kg żywca wieprzowego producenci uzyskiwali średnio 5,61 zł, czyli 15% więcej niż rok wcześniej. W drugim półroczu, zgodnie z wcześniejszymi prognozami, zanotowano spadek cen żywca. Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 5 listopada br. cena 1 kg żywca wieprzowego klasy E wynosiła 4,57 zł. Zanotowany spadek cen na rynku UE jest wynikiem m.in. znacznego zmniejszenia popytu importowego ze strony Chin.

Gobarto zwiększa zyski.

W tych warunkach Gobarto w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 roku wypracowało 29,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, czyli aż o 110,7% w relacji rocznej. W raportowanym okresie Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 281 816 tys. zł, co w zestawieniu z analogicznym okresem 2016 roku (1064,02 mln zł) stanowi wzrost o ponad 20%.

Eksport pomaga.

Przychody z eksportu w tym czasie wyniosły 180,5 mln zł (56,9% więcej wobec trzech pierwszych kwartałów ubiegłego roku). Oszacowano, że zarejestrowane przez Grupę wpływy z tytułu prowadzonego eksportu stanowią 14,1% przychodów ogółem. Zysk operacyjny jaki osiągnęła Grupa Gobarto między początkiem stycznia a końcem września br. wyniósł 42,8 mln zł. Dla porównania zysk operacyjny za ten sam okres rok wcześniej wyniósł jedynie 22 mln zł. Wygenerowana przez Grupę Gobarto w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o koszty niepieniężne) ukształtowała się na poziomie 62,05 mln zł. Wynik ten jest o 62,5% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W czasie pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 roku EBITDA osiągnęła poziom 38,2 mln zł.

Najbardziej zyskowna jest główna działalność Gobarto.

Najbardziej znaczący wpływ na uzyskane przez Grupę Gobarto doskonałe wyniki ma segment „Mięso i Wędliny” reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Przychody Spółki między styczniem a wrześniem br. wyniosły 1,22 mld zł, zysk operacyjny 25,8 mln zł., natomiast EBITDA uzyskała wartość 36,7 mln zł. Wśród czynników odpowiedzialnych za poprawę rentowności Grupy w  należy wymienić konsekwentną realizację planu rozwoju opartego o przyjętą strategię na lata 2015-2019.


Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z informacjami na temat trzody chlewnej. Facebook https://www.facebook.com/portal.warchlaki/ Twitter https://twitter.com/warchlaki Do zobaczenia ponownie!

Dodaj komentarz