Nieoprocentowane pożyczki na pomoc dla hodowców świń.

Afrykański pomór świń (ASF) to choroba groźna tylko dla zwierząt. Niemniej jednak, nie jest ona postrzegana tylko i wyłącznie w aspekcie weterynaryjnym. Nie ulega wątpliwości, że skutki bytności wirusa na terenie Polski odczuwają w pierwszej kolejności producenci świń. Dlatego kluczowe są działania zmierzające do złagodzenia następstw ekonomicznych wynikających z epidemii ASF. Wśród form wsparcia dla poszkodowanych rolników są m.in. rekompensaty za otrzymanie niższej ceny sprzedaży żywca niż rynkowa, czy też możliwość otrzymania zwrotu połowy kosztów bioasekuracji. Warto także wspomnieć, że w pomoc dla hodowców świń włączyła się Komisja Europejska, która przeznaczy ponad 9 mln euro dla polskich rolników, którzy zrezygnują z działalności w związku z ASF. Co więcej, poszkodowani w wyniku epidemii będą mogli starać się o 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

To jednak nie jedyna pomoc dla hodowców ze stref występowania afrykańskiego pomoru świń.

W dniu 22 listopada 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada br. dające Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa możliwość udzielania nieoprocentowanych pożyczek rolnikom z terenów objętych ASF. Ta forma wsparcia ma za zadanie pomóc producentom świń w sfinansowaniu nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych podjętych w związku z prowadzoną działalnością. Pożyczka będzie udzielana maksymalnie na 10 lat. Pomocą państwa będą nieopłacone przez pożyczkobiorców, w tym przypadku poszkodowanych przez epidemie hodowców świń, odsetki od udzielonej pożyczki. Należy także dodać, że przeznaczenie pożyczki nie obejmuje zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz budżetu środków europejskich. Ponadto pomoc ma być zawarta w ramach limitu de minimis.

W 2017 r. ARiMR udzieli takich pożyczek na kwotę 30 mln zł, natomiast w 2018 kolejne 20 mln zł. Oceniono, że taką formą wsparcia może być objętych aż 3822 rolników ze stref występowania ASF.

Na jaką kwotę pożyczki mogą liczyć hodowcy?

Po pierwsze, wysokość udzielanych pożyczek nie będzie mogła przekraczać kwoty nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. Po drugie, będzie ona uzależniona od średniej liczby świń w siedzibie stada wyliczonej z danych obejmujących okres 2016 roku. Rolnicy będą mogli liczyć na wsparcie w wysokości od 50 tys. zł (na siedzibę stada, w której w 2016 r. średniorocznie utrzymywanych było do 50 sztuk świń) aż do 1 mln zł (na siedzibę stada, w której w 2016 r. średniorocznie utrzymywanych było powyżej 1000 sztuk świń).

Wniosek o udzielenie pożyczki.

Pożyczka udzielana będzie producentom świń, którzy utrzymywali świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy dotyczącej systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt. Pożyczki będą udzielane w drodze umowy zawieranej na podstawie wniosku (projekt wniosku o udzielenie pożyczki dostępny jest na stronie ARiMR), uwzględniającego m.in. dane osobowe rolnika, numer identyfikacyjny gospodarstwa, numer siedziby stada, kwotę zobowiązań cywilnoprawnych producenta świń. Hodowcy, którym takie wsparcie będzie przysługiwało, zobowiązani będą złożyć wypełniony wniosek w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego hodowcy. Ponadto niezbędne wnioski o pomoc dla hodowców należy złożyć nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia obowiązywania ograniczeń w handlu świniami z wyznaczeniem obszarów. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco.


Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z informacjami na temat trzody chlewnej. Facebook https://www.facebook.com/portal.warchlaki/ Twitter https://twitter.com/warchlaki Do zobaczenia ponownie!

Dodaj komentarz