Kontrola NIK – bioasekuracja do poprawki.

W związku z coraz większą liczbą przypadków afrykańskiego pomoru świń w 2015r. wprowadzono program bioasekuracji mający na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusa wśród trzody chlewnej. Najwyższa Izba Kontroli zdecydowała o przeprowadzeniu kontroli w celu weryfikacji czy dzięki wprowadzonym rozwiązaniom bioasekuracja uległa poprawie a także czy środki z budżetu państwa wydatkowano w sposób należyty.

Skontrolowano 23 gmina, z 5 powiatów województwa podlaskiego. Głównym celem programu było doprowadzenie do sytuacji kiedy to świnie z danego obszaru będą utrzymywane w gospodarstwie o najwyższych standardach bioasekuracyjnych.

Program w dużej mierze nieskuteczny.

NIK już na wstępie wytyka błędy. W związku z tym, że w 90% gospodarstw prowadzono hodowlę świń w ilości do 50 sztuk, nie było dla tych gospodarstw uzasadnienia ekonomicznego we wprowadzeniu zabezpieczeń i praktyk mających na celu uchronienie stada przed ASF. W związku z tym, że tych rolników nie było stać na modernizację gospodarstw w ⅓ przypadków zdecydowano się na likwidację stad.

Kolejnym niedociągnięciem był brak nadzoru Głównego Lekarza Weterynarii nad działaniami podejmowanymi przez powiatowych lekarzy weterynarii. Stwierdzono braki w personelu weterynaryjnym. W powiatowych biurach ARiMR dokumentacja dot. rolników hodujących świnie była prowadzona nieprawidłowo. Jedynie w kwestii związanej z wypłatą środków pieniężnych i rekompensat za likwidację stad NIK nie dopatrzył się nieprawidłowości.

Zalecenia z Puław.

Instytut Weterynarii w Puławach zaleca stosować zabezpieczenia na najwyższym poziomie tak, aby uniemożliwić dostanie się wirusa na teren chlewni. Likwidację dzików w promieniu 50 km od zainfekowanej chlewni. Odstrzał loch, utylizacja patrochów i resztek zwierzęcych powstałych podczas polowań.

Zalecenia NIK – bioasekuracja do poprawki.

Jako podsumowanie raportu Najwyższa Izba Kontroli podaje następujące zalecenia:

  1.   Scentralizowanie zarządzania w zwalczaniu tej choroby.
  2.   Zdecydowana i szybka reedukacja dzików w całym kraju „do poziomu, przy którym następuje wygaszenie obecności wirusa w środowisku”
  3.   Bezwzględne egzekwowanie zasad bioasekuracji w stadach świń na obszarze całego kraju.
  4.   Kadrowe i finansowe wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej

5.   Wystąpienie do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmniejszenie restrykcji przepisów sanitarnych w strefach zapowietrzonych i zagrożonych, w związku z możliwością szybkiej i skutecznej diagnostyki zwierząt.

(źródło: NIK)


Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z informacjami na temat trzody chlewnej. Facebook https://www.facebook.com/portal.warchlaki/ Twitter https://twitter.com/warchlaki Do zobaczenia ponownie!

Leave a Reply