Wsparcie dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego.

Do 15 milionów złotych wsparcia zostało przeznaczone na wsparcie dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Od 30 marcia 2018 roku będzie można składać wnioski o dotację.

“Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Tak brzmi nazwa programu na który można składać wnioski w oddziałach regionalnych ARiMR od 30 marca do 29 kwietnia 2018 roku. Termin i zasady udzielania wsparcia podała Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger. (przeczytaj ogłoszenie)

Kto może otrzymać wsparcie dla przetwórców?

Beneficjentem programu mogą zostać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, zajmujące się m.in. przetwórstwem, wytwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub sprzedażą produktów rolnych. Poniżej lista rodzajów działalności określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności:

Przetwórstwo przemysłowe:

10.11.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu – w zakresie uboju dotyczy działalności objętej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz. U. poz. 630) lub dotyczy realizacji inwestycji nieprzyczyniającej się do wzrostu mocy produkcyjnych zakładu przetwórczego do poziomu wykraczającego poza maksymalne limity wskazane w tym rozporządzeniu.

10.12.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu – w zakresie uboju nie dotyczy działalności w zakresie nieobjętym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej.

10.13.Z – Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego.

10.31.Z – Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków.

10.32.Z – Produkcja soków z owoców i warzyw.

10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw.

10.41.Z – Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych.

10.51.Z – Przetwórstwo mleka i wyrób serów.

10.61.Z – Wytwarzanie produktów przemiału zbóż.

10.62.Z – Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię.

10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj.

10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu.

10.91.Z – Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich.

10.92.Z – Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych.

11.01.Z – Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia.

11.02.Z – Produkcja win gronowych.

11.03.Z – Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych.

13.10.Z – Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej.

20.14.Z – Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia.

Handel hurtowy i detaliczny:

46.21.Z – Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku, szyszek chmielu lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin.

46.22.Z – Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin.

46.31.Z – Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw.

46.32.Z – Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa.

46.33.Z – Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów mleczarskich.

Transport i gospodarka magazynowa:

52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych.

Pomoc dla podmiotów poza wymienionych numerów PKD.

Pomoc mogą otrzymać też przetwórcy roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne. Warunkiem jest zawarcie przez przetwórcę co najmniej trzyletnich umów z producentami rolnymi, grupami lub organizacjami producentów ich związkami czy zrzeszeniami lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, na dostawę minimum połowy surowca do produkcji lub sprzedaży hurtowej.

Wysokość pomocy udzielanej na wsparcie dla przetwórców.

W całym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 maksymalna pomoc wynosi:

– 10 mln zł dla przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;

– 15 mln zł dla przedsiębiorstw będących związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Określona jest także minimalna wysokość pomocy przyznawanej na wsparcie dla przetwórców – 100 tys zł. ARiMR może dofinansować do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizacja inwestycji.

Więcej informacji jest tutaj.

Dokumenty aplikacyjne są tutaj.

Źródło: ARiMR


Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z informacjami na temat trzody chlewnej. Facebook https://www.facebook.com/portal.warchlaki/ Twitter https://twitter.com/warchlaki Do zobaczenia ponownie!

Dodaj komentarz