Zmiana cennika w Sokołowie – nasza analiza.

Dostaliśmy sygnały od naszych czytelników, że Sokołów zmienił swoją wycenę poubojową. Sprawdziliśmy to. Są pewne zmiany na korzyść rolnika, są też zmiany na korzyść zakładu. Przeanalizujmy zatem jak realnie wygląda zmiana cennika w Sokołowie.

Korzystna zmiana cennika w Sokołowie – czyli coś dla hodowcy.

Z pewnością korzystną zmianą dla hodowców jest szeroki limit wagowy. Obecny limit wagowy to 76,0 – 96,9 kilogramów WBC. W tak szerokim przedziale z pewnością będzie się łatwo zmieścić i wybrać tuczniki do sprzedaży. Nie będzie preferowanego, premiowanego limitu wagowego.

I w zasadzie na tym koniec korzyści dla hodowców.

A co firma będzie miała dla siebie?

Firma rezygnuje z dopłaty za dostawy “na życzenie Spółki” czyli dopłaty za niedziele i święta, jak również przyśpieszenie i opóźnienie dostaw.

Firma rezygnuje także z dopłaty za klasę S. Teraz S-ka będzie wyceniana po cenie bazowej. Nadmienię, że Sokołów w zmianach wprowadzonych od 10.05.2015 dodał dopłatę za klasę S.

Zmiana cennika Sokołowa w liczbach.

Porównajmy jak wyglądałoby rozliczenie dostawy według starego i nowego cennika.

Przyjmijmy założenia:

  • Cena bazowa 5,60 zł netto
  • Waga tuszy 95 kg
  • Dostawa 100 szt
  • Struktura klas wg danych Ministerstwa Rolnictwa za 1 tydzień 2018
Klasa Sztuki w klasach
S 23
E 59
U 16
R 2
O 0
P 0
RAZEM 100

Tak wyglądają zależności pomiędzy cenami poszczególnych klas i obliczona cena według cenników z 06.05.2015 i 15.01.2018. W ostatniej kolumnie różnica w cennikach.

Klasa 06.05.2015 Cena PLN 15.01.2018 Cena PLN Różnica PLN
S +2% 5,71 C. Bazowa 5,60 -0,11
E 58-59,9% C. Bazowa 5,60 C. Bazowa 5,60 0,00
E 55-57,9% C. Bazowa 5,15 -2% 5,49 -0,11
U -8% 5,15 -8% 5,15 0,00
R -15% 4,76 -15% 4,76 0,00
O -25% 4,20 -25% 4,20 0,00
P -29% 3,98 -29% 3,98 0,00
A i C -31% 3,86 -31% 3,86 0,00

A oto obliczenia jak wyceniono by dostawę według cenników z 06.05.2015 i 15.01.2018. W ostatniej kolumnie różnica wyceny w poszczególnych klasach.

Klasa Szt w klasach Waga kg 06.05.2015
wartość zł
15.01.2018
wartość zł
Różnica zł
S 23 2185 12476,35 12236,00 -240,35
E 58-59,9% 29 2755 15428,00 15428,00 0,00
E 55-57,9% 30 2850 15960,00 15640,80 -319,20
U 16 1520 7828,00 7828,04 0,00
R 2 190 904,40 904,40 0,00
Razem 100 9500 52596,75 52037,20 -559,55

Wnioski.

Uproszczenie przedziałów wagowych to dobry krok. Im prościej tym lepiej dla hodowcy.

W nowym cenniku nie będzie dopłaty za klasę S. To ciekawy regres w zmianach w klasyfikacji. Kilkanaście lat temu wprowadzono premiowanie klasy S. Teraz się od tego odchodzi. Z punktu widzenia zakładów mięsnych nie dziwi ten kierunek zmian. Klasa S jako najbardziej chude mięso nie ma szerszego zastosowania w przetwórstwie. Do pewnego stopnia można ją zagospodarować, ale jej rosnący udział w półtuszach zaczął być problematyczny. Nie ma co zrobić z tak chudym mięsem. Premiowanie klasy S miało sens kiedy przeciętna mięsność polskich tuczników była na niskim poziomie. Premia miała skłonić hodowców do poprawy jakości produkowanego żywca.

Interesujące jest też podzielenie klasy E – już w tej klasie zaczynają się potrącenia. To jest kierunek w jakim dążą zakłady mięsne. Najbardziej interesującą dla nich jest górna połowa klasy E, i tak też cennik ustawia pod swoje potrzeby Sokołów.

W ostatecznym rozrachunku wprowadzone zmiany są na niekorzyść producentów. Jak wynika z obliczeń przy przeciętnych polskich tucznikach na 100 sztukach o wadze 95 kg zakład zaoszczędzi ok 560 zł netto. I to bez uwzględnienia dopłaty za dostawy “na życzenie Spółki”. Można zatem przyjąć, że ubojnia zaoszczędzi przeciętnie 5,60 zł netto na sztuce czyli 1000 zł netto na transporcie 180 sztuk.

Podsumowanie.

Czas wysokiej podaży tuczników i niskich cen to dla ubojni doskonały moment do wprowadzania trudnych zmian. Moment ten wykorzystuje właśnie Sokołów. Możliwe też, że inne ubojnie pójdą w tym kierunku i będą chciały wprowadzić korzystne dla siebie zmiany. W obecnej sytuacji rolnicy nie mają większego wyboru jeżeli chcą sprzedać tuczniki i muszą zaakceptować zmiany. Po kilku tygodniach spawa ucichnie i zmiana zostanie zaakceptowana przez wszystkich.


Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z informacjami na temat trzody chlewnej. Facebook https://www.facebook.com/portal.warchlaki/ Twitter https://twitter.com/warchlaki Do zobaczenia ponownie!

Dodaj komentarz