Minister rolnictwa poprosi o pomoc dla hodowców trzody.

W poniedziałek w Ministerstwie Rolnictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli branży mięsnej z z przedstawicielami rządu. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel chce poprosić Komisję Europejską o pomoc dla producentów trzody chlewnej. Pomoc ma być skierowana dla rolników, którzy popadli w kłopoty spowodowane spadkiem opłacalności produkcji trzody.

Minister rolnictwa jest świadomy problemów branży trzodowej.

Obecnie pogarsza się sytuacja w całej branży mięsnej, głównie z powodu spadających cen. Minister Jurgiel poinformował, że Polska zgłosiła wniosek o omówienie sytuacji na rynku wieprzowiny na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 29 stycznia 2018.

Strona polska wnioskuje o podjęcie przez Komisję Europejską działań, które poprawią sytuację. Oczekiwane jest uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny.Ponadto wnioskowane jest przyznanie producentom trzody chlewnej pomocy finansowej w związku ze spadkiem opłacalności produkcji i skutkami ASF. Potrzebne jest także aktywne pozyskiwanie nowych rynków zbytu dla wieprzowiny z Unii Europejskiej. Przetwórcy chcieliby również przywrócenia refundacji eksportowych.

Podczas spotkania w ministerstwie omówiono także działania podejmowane w celu zwalczenia ASF: m.in dotyczące intensywniejszego odstrzału dzików oraz rozszerzenia programu bioasekuracji na cały kraj.


Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z informacjami na temat trzody chlewnej. Facebook https://www.facebook.com/portal.warchlaki/ Twitter https://twitter.com/warchlaki Do zobaczenia ponownie!

Dodaj komentarz