Większość rolników nie otrzyma odszkodowania za ASF. Sprawdziliśmy dlaczego.

Odszkodowania za ASF otrzymało tylko 25 gospodarstw, w których wykryto wirusa. Razem w 2017 roku było to 81 przypadków. Oznacza to, że mniej niż 1/3 gospodarstw otrzymało odszkodowania.

Dlaczego nie wypłacono odszkodowania za ASF?

Według posła Jarosława Sachajko ministerstwo rolnictwa potwierdziło, że część rolników, w których ubito świnie związane z ASF nie otrzyma odszkodowań. Przyczyną niewypłacenia odszkodowań jest nieprzestrzeganie przez hodowców ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Poseł zwrócił uwagę na to, że hodowcy dotkliwie ponoszą konsekwencje związane z Afrykańskim Pomorem Świń. Wielu z nich nie jest w stanie ponieść obciążeń finansowych i logistycznych związanych z bioasekuracją. Straty na terenach stref ASF wynikają z ograniczeń eksportowych, niższych cen skupu i trudności w sprzedaży świń i wieprzowiny. Poseł Sachajko powiedział, że pozbawianie rolników prawa do odszkodowań wydaje się być krzywdzące. Zapytał też, jak pozbawianie rolników odszkodowań wpłynie na rozwiązanie problemu ASF.

Minister rolnictwa odpowiada.

Szef resortu rolnictwa, Krzysztof Jurgiel, odpowiedział, że odszkodowania za ASF w pozostałych przypadkach wykrytych w 2017 (56 gospodarstw) nie zostały wypłacone z powodu nieprzestrzegania przez hodowców obowiązujących przepisów.

Przeanalizowaliśmy dlaczego nie wypłacono odszkodowań w 69% przypadków.

Z 81 przypadków ASF w gospodarstwa aż w 56 nie wypłacono odszkodowań. To jest 69%.

Przejrzeliśmy dokumenty przedstawione przez ministerstwo i sprawdziliśmy jakie były konkretne naruszenia przepisów, które zadecydowały o niewypłaceniu odszkodowań. Poszczególne przyczyny zostały pogrupowane w 6 kategorii:

– nieprzestrzeganie bioasekuracji;

– nieterminowe zgłoszenie zmian w stadzie;

– brak rejestracji zwierząt;

– błędy w rejestrze świń;

– brak oznakowania świń;

– brak obowiązkowego badania na ASF.

Tak wygląda podsumowanie przyczyn odmowy wypłaty odszkodowań:

(liczby i procenty się nie sumują ponieważ, do poszczególnych gospodarstw przypisano zwykle więcej niż jedną przyczynę)

Przyczyna odmowy Liczba gospodarstw Odsetek gospodarstw
nieprzestrzeganie bioasekuracji 39 70%
nieterminowe zgłoszenie zmian w stadzie 34 61%
brak rejestracji zwierząt 21 38%
błędy w rejestrze świń 8 14%
brak oznakowania świń 3 5%
brak obowiązkowego badania na ASF 3 5%

Wnioski.

Najwięcej naszych wątpliwości budzą: nieterminowe zgłoszenie zmian w stadzie i błędy w rejestrze świń. Skrócony termin do 7 dni dla wszystkich jest często trudny do realizacji. Na terenach z ograniczeniami ASF jest on skrócony do 24 godzin. W takim czasie należy poinformować weterynarię o zmianach. Niewielkie opóźnienia powinny być karane mandatem lub obniżeniem odszkodowania a nie jego całkowitą odmową. Również błędy w prowadzonych rejestrach powinny być skalowane i powinna być stosowana pomniejsza kara. Nie każdy jest na tyle biegły w prowadzeniu rejestru. Zwłaszcza przy małej produkcji.

Tak samo wątpliwości budzi zarzut nieprzesprzegania bioasekuracji. W niektórych przypadkach był to brak mat dezynfekcyjnych. Odmowa wypłaty powinna być w przypadkach rażącego nieprzestrzegania zasad bioasekuracji.

Karygodne natomiast są: brak rejestracji zwierząt i brak obowiązkowego badania na ASF. Takie działania uniemożliwiają zapanowanie nad wirusem. Niezarejestrowane i niezbadane świnie stanowią bardzo duże zagrożenie dla innych hodowli. To zapewne z takiej niezarejestrowanej produkcji wzięły w lesie martwe świnie o których pisaliśmy ostatnio.

Jesteśmy za tym, by rozpatrywaniu wypłaty odszkodowań przyjrzały się organizacje rolnicze. Być może w części przypadków naruszenie przepisów było mało istotne. Wówczas powinno poprzestać się na ukaraniu hodowcy mandatem bądź obniżeniem wysokości odszkodowania zamiast całkowitej odmowy jego wypłaty.

Autor: Daniel J. Wiszkiel

Materiały źródłowe:

Interpelacja Posła Jarosława Sachajko.

Odpowiedź Ministra Krzysztofa Jurgiela.

Lista powodów niewypłacenia odszkodowania.


Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z informacjami na temat trzody chlewnej. Facebook https://www.facebook.com/portal.warchlaki/ Twitter https://twitter.com/warchlaki Do zobaczenia ponownie!

Leave a Reply