Ministerstwo Środowiska przedstawiło rekomendacje do Prawa łowieckiego.

Ministerstwo Środowiska przedstawiło propozycje do nowelizowanej ustawy Prawo łowieckie. Minister środowiska Henryk Kowalczyk wierzy, że rekomendacje będą stanowiły kompromis dla wszystkich zainteresowanych stron.

Jakie zmiany proponuje Ministerstwo Środowiska?

Rekomendowane są między innymi zmiany w odległości obszaru, na którym myśliwi mogą prowadzić polowania, od zabudowań mieszkalnych. Nie będzie to z pewnością 500 metrów proponowane przez organizacje ekologiczne. Taka odległość spowodowałaby, że polowania możliwe byłyby tylko w dużych kompleksach leśnych. To natomiast uniemożliwiłoby skuteczną redukcję ilości dziczyzny, w tym dzików stanowiących roznosicieli ASF.

Ministerstwo Środowisko rekomenduje, aby zakaz umyślnego utrudniania lub uniemożliwiania wykonywania polowania dotyczył tylko polowań zbiorowych. Takie polowanie powinno być odpowiednio oznakowane i nikt nie powinien na ten obszar wchodzić.

Rekomendowane jest też umożliwienie ustanowienia zakazu polowania na nieruchomości w procedurze sądowej. To ukłon w kierunku obywateli i ich praw dotyczących prawa własności.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk chciałby też wzmocnienia nadzoru przez jego resort nad Polskim Związkiem Łowieckim.

Minister jest otwarty na opinie i argumenty.

Niewykluczone są także inne rekomendacje, lub zmiany tych już wydanych. Resort środowiska jest otwarty na opinie i argumenty różnych stron. Trzeba przyznać, że po niedawnych dyskusjach minister szybko wydał rekomendacje. Z pewnością nie będą one zadowalające dla wszystkich stron, ale trzeba przyznać, że są one rozsądne. Ufamy, że przyszłości minister będzie dalej tak szybko reagować. I oby jego działania były skuteczne.

Źródło: Ministerstwo Środowiska


Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z informacjami na temat trzody chlewnej. Facebook https://www.facebook.com/portal.warchlaki/ Twitter https://twitter.com/warchlaki Do zobaczenia ponownie!

Leave a Reply