Dotacja na poprawę bioasekuracji w praktyce.

Jeden z naszych czytelników przedstawił nam pismo, które otrzymał od ARiMR. Złożył wniosek o wsparcie na poprawę bioasekuracji swojego gospodarstwa w wysokości 100 tys zł. Otrzymał prośbę o uzupełnienie dokumentów. Poziom biurokracji jest przytłaczający. Dotacja na poprawę bioasekuracji nie jest zbyt łatwo dostępna.

Dotacja na poprawę bioasekuracji i poprawki.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze poprawki, których musi dokonać wnioskodawca:

Dostarczenie Projektu budowlanego dotyczącego wykonania niecki dezynfekcyjnej. Projekt powinien określać wymiary i technologię wymiany środka dezynfekcyjnego. Ma też uwzględniać zabezpieczenie podłoża przed przenikaniem środka dezynfekcyjnego oraz jego rozcieńczaniem przez wody opadowe.

Dostarczenie Projektu budowlanego dotyczącego budowy ogrodzenia z opisem jak ono zabezpiecza przed przedostaniem się zwierząt na teren gospodarstwa. Ma spełniać wymagania określone w rozporządzeniu wykonawczym: technologia wykonania ogrodzenia, długość i wysokość ogrodzenia, informacja o zamykanych bramach wjazdowych i furtkach, informacje o rodzaju fundamentu, podmurówki itp.

Dostarczyć pozwolenie na budowę niecki dezynfekcyjnej oraz zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ.

Dostarczyć ostateczne pozwolenia, zezwolenia lub inne decyzje, w tym dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, a także inne dokumenty określone w odrębnych przepisach.

Uszczegółowienie kosztorysu inwestorskiego – m.in nazwa obiektu i lokalizacja; dane wsnioskodawcy i podpis; dane kosztorysanta i podpis; data opracowania kosztorysu; charakterystyka obiektu zawierająca krótki opis techniczny z istotnymi parametrami; przedmiar robót budowlanych z wyliczeniem ilości; kalkulację sporządzoną metodą odpowiednią do planowanego sposobu wykonania robót budowlanych oraz cenę jednostkową z podaniem podstaw kosztorysowania; wartość kosztorysową robót budowlanych.

Uzupełnienie dokumentów o Plan rozmieszczenia na terenie gospodarstwa budynków i budowli oraz rzuty budynków służących do produkcji rolnej, ze wskazaniem chlewni, wraz rozplanowaniem wewnętrznym, wskazaniem terenu, który ma zostać ogrodzony w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Afrykańskiego Pomoru Świń.

Poza tym, jeszcze do poprawy jest wiele drobnych elementów wniosku. Wnioskodawca ma 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma na dokonanie uzupełnienia.

Podsumowanie.

Nasze władze mówią wiele o tym, jak walczą z ASF. Tworzą kolejne formy wsparcia rolników. A jak w praktyce wygląda pomoc dla hodowców? Droga przez mękę, walka z biurokracją. Oczywiście, są to nasze pieniądze, państwowe i rozważnie należy je wydawać. Tylko jak ta pomoc ma być skuteczna jeżeli jej uzyskanie tak długo będzie trwać. Zanim ją uzyska może być dla niego za późno. Skuteczna walka z ASF i podniesienie poziomu bioasekuracji gospodarstw wymaga szybkiej reakcji. Obecna forma udzielania pomocy trwa zbyt długo.

A Wy co o tym sądzicie? Napiszcie jak Waszym zdaniem powinno wyglądać efektywne wsparcie rolników.


Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z informacjami na temat trzody chlewnej. Facebook https://www.facebook.com/portal.warchlaki/ Twitter https://twitter.com/warchlaki Do zobaczenia ponownie!

Leave a Reply