ARiMR uruchamia pomoc dla producentów trzody.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiło realizację wcześniej zapowiadanego wsparcia dla rolników poszkodowanych przez ASF. ARiMR uruchamia pomoc dla producentów trzody z terenów ASF.

ARiMR uruchamia pomoc dla producentów trzody.

Wsparcie będzie możliwe dzięki ogłoszeniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.01.2018 roku, które zmienia rozporządzenie z dnia 27.01.2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów reazlizacji niektórych zadań ARiMR. Przepisy wejdą w życie 10.02.2018.

Dla kogo będzie przeznaczona pomoc ARiMR?

Pomoc mogą otrzymać producenci świń, którzy:

1. Mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

2. Są mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

3. Utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze strefy ASF.

Cel pomocy:

Pomoc będzie udzielana na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta świń:

1. ze sprzedaży od 01.07.2017 roku świń z siedziby stada położonej na obszarze stref ASF.

2. w 2017 roku w związku z wprowadzeniem zakazu przemieszczania świń lub obrotu świniami.

Kto nie dostanie wsparcia?

Pomoc nie obejmie hodowców, którzy:

– uzyskali pomoc w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,

– uzyskali pomoc w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny,

– uzyskali pomoc w ramach krajowych programów wsparcia, przyznano odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia albo na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii,

– sprzedali świnie w ramach prowadzonej działalności handlowej, przetwórczej, utylizacji, targów, wystaw, pokazów lub konkursów.

Gdzie można składać wnioski o wsparcie?

Wnioski o wsparcie można składać w Biurach Powiatowych ARiMR. Formularz będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR oraz Biurach Powiatowych ARiMR. Nie ma określonej daty końca składania wniosków. Pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Będziemy informować o pojawieniu się dalszych informacji w tym zakresie.

Źródło: ARiMR


Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z informacjami na temat trzody chlewnej. Facebook https://www.facebook.com/portal.warchlaki/ Twitter https://twitter.com/warchlaki Do zobaczenia ponownie!

Leave a Reply