Koniec świńskiej górki dzięki ASF.

Afrykański Pomór Świń kojarzony jest przede wszystkim ze złem jakie spotyka rolników. Po każdym kryzysie jednak są też pozytywne skutki. Na przykład na Łotwie ASF spowodował koniec świńskiej górki.

Koniec świńskiej górki.

Po kilku latach silnego spadku cen wieprzowiny w zeszłym roku na Łotwie wreszcie wzrosły. Przyczyną był niedobór na krajowym rynku. Hurtowe ceny wieprzowiny w połowie zeszłego roku wzrosły o 30% w odniesieniu do roku 2016. Spowodowało to poprawę sytuacji dla przemysłu mięsnego.

Rosja główną przyczyną problemów.

Ceny spadały systematycznie przez dwa lata od momentu wprowadzenia przez Rosję embarga na żywność w sierpniu 2014 roku. Wieprzowina osiągnęła dziesięcioletnie minimum co zmusiło hodowców do redukcji pogłowia trzody chlewnej.

Eksport łotewskiej wieprzowiny do Rosji stanowił wcześniej 77% produkcji. Łotewska wieprzowina miała stawiane wysokie wymagania weterynaryjne, jeszcze zanim wprowadzono embargo na żywność.

Znaczny spadek pogłowia świń na Łotwie.

Od szczytu w 2010 roku do roku 2016 pogłowie spadło o 14% co w liczbach daje spadek z 390 tysięcy do 336 tysięcy sztuk. Nie ma jeszcze danych za 2017 rok, ale ASF spowodował kolejny głęboki spadek. W związku z wirusem zlikwidowano prawie 21 tysięcy świń. W latach 2014-2016 zlikwidowano 14 tysięcy sztuk świń więc rok 2017 był najgorszym w całym okresie walki z ASF.

Podsumowanie.

W każdym kryzysie następuje odbicie od dna. Na Łotwie właśnie to nastąpiło. Kiedy podaż spadła do poziomu niższego niż zapotrzebowanie, ceny musiały wzrosnąć. Na Łotwie dodatkowo nałożył się problem eksportu wieprzowiny. Zamknął się rynek, na który wysyłano ponad 3/4 mięsa i przetworów wieprzowych. My na szczęście uniezależnienie od rosyjskiego rynku mamy już dawno za sobą.

Być może skala produkcji trzody chlewnej na Łotwie jest niewielka w porównaniu z naszą, to tylko nieco ponad 300 tysięcy. U nas na jednym powiecie tyle może być. Jednak ich doświadczenia związane z kryzysem mogą być przykładem tego co się u nas może wydarzyć. Po głębokim załamaniu produkcji, nastąpi wzrost cen. Doczekają go tylko najsilniejsi.

Źródło: globalmeatnews.com

Leave a Reply