Sejm przegłosował poprawki do Prawa Łowieckiego.

We wtorek 6 marca bieżącego roku Sejm przegłosował projekt ustawy Prawo Łowieckie. Posłowie podczas głosowania wprowadzili poprawki do Prawa Łowieckiego, które mogą skutkować poważnymi konsekwencjami dla ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń.

Poprawki do Prawa Łowieckiego.

Poniżej znajduje się wyszczególnienie jakie poprawki do Prawa Łowieckiego wprowadzono:

– zakaz odstrzału redukcyjnego zwierząt łownych w formie polowań zbiorowych, polowań z naganką, polowań z użyciem psów oraz nęcenia zwierząt w Parkach Narodowych

– zakaz (poza plowaniami i odłowami) płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierząt, co w konsekwencji unimożliwi skuteczne szkolenie psów i ptaków drapieznych

– nie wprowadzono zakazu dokarmiania zwierzyny

– Łowczy Krajowy będzie powoływany przez Ministra Środowiska, likwiduje się okręgowe rady łowieckie, główną komisję rewizyjną

– przy likwidacji koła gdy koło nie ma na pokrycie odszkodowań płaci Polski Związek Łowiecki

– nie wprowadzono zakazu używania amunicji

– nie będzie kar za utrudnianie polowania

– odległość strzału od zabudowań będzie wynosiła 150 m

– zakaz udziału w polowaniach dzieci do 18 roku życia

– szacowanie szkód łowieckich przez 3 osobową komisję

– odrzucono poprawkę dotyczącą obowiązku wykonywania badań okresowych

– deubekizacja

– właściciel nieruchomości może oświadczeniem woli przed starostą zakazać polowania, jednocześnie zrzeka się roszczenia w zakresie wypłacania odszkodowań na takich gruntach.

Podsumowanie.

Poprawki w Prawie Łowieckim były już od dawna publicznie dyskutowane. Z jednej strony mieliśmy Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi a z drugiej strony Polski Związek Łowiecki. Władze chciały proponowanymi zapisami zwiększają swoją władzę nad PZŁ. Niektóre zapisy dodatkowo znacznie utrudnią polowanie.

Trudno było się spodziewać, że wynik głosowania będzie inny niż przegłosowanie ustawy. Jeżeli projekt dotarł już tak daleko, nic już nie mogło powstrzymać władz przed wprowadzeniem tych zmian. Niestety konflikt pomiędzy rządem a myśliwymi z pewnością nie wpłynie pozytywnie na redukcję populacji dzików. W tym także utrudnione będzie powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

Źródło: Polski Związek Łowiecki


Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z informacjami na temat trzody chlewnej. Facebook https://www.facebook.com/portal.warchlaki/ Twitter https://twitter.com/warchlaki Do zobaczenia ponownie!

Dodaj komentarz