Będą ułatwienia dla rolników z obszarów z ograniczeniami

Rada Ministrów przegłosowała projekt ustawy, która wprowadzi ułatwienia dla rolników z obszarów z ograniczeniami związanymi z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Polski.

Trudności w sprzedaży

Ułatwienia dla rolników z obszarów z ograniczeniami mają pomóc w sprzedaży tuczników na terenach objętych ASF. Obecnie do zamówień na dostawy produktów mięsnych pochodzących wyłącznie z mięsa wieprzowego, pozyskanego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń – nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Ułatwienia dla rolników z obszarów z ograniczeniami

Po zmianie przepis zwalniający z obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych będzie rozszerzony. Będzie też dotyczyć mięsa wyprodukowanego i pozyskanego ze zdrowych świń, utrzymywanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi takiej produkcji oraz pod warunkiem, że oferowane mięso wieprzowe spełnia wymagania weterynaryjne.

Wdrożenie przepisów

Nowe przepisy będą obowiązywać z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ułatwienia dla rolników z obszarów z ograniczeniami mają ulżyć w trudnościach związanych funkcjonowaniem ich gospodarstw na rejonach ASF. Ten gest raczej nie zmieni znacząco niskim cen w tym rejonie, ale powinien ułatwić sprzedaż.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z informacjami na temat trzody chlewnej. Facebook https://www.facebook.com/portal.warchlaki/