Pomoc USA dla hodowców świń

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA – United States Department of Agriculture) zapewni znaczne wsparcie dla rolników. Wygląda na to, że będzie pomoc USA dla hodowców świń poszkodowanych przez wojnę handlową.

Wyrównanie strat wynikłych z wojny handlowej

Pomoc USA dla hodowców świń ma wyrównać straty poniesione w wyniku wojny handlowej. Według władz USA chińskie cła na produkty rolne są nieuzasadnione. Planowane jest wsparcie do 10,24 mld euro. Same straty spowodowane wojną handlową z Chinami szacowane są na 9,4 mld euro.

Dopłaty bezpośrednie

Pomoc USA dla hodowców świń polegać między innymi na bezpośrednich płatnościach. Z grona rolników to hodowcy świń ponieśli największe straty. Obłożenie amerykańskiej wieprzowiny 60% cłami całkowicie zatrzymało eksport mięsa w tym kierunku. Zatrzymanie tego kierunku eksportu może doprowadzić do głębokiego kryzysu w branży trzodowej. Wyrównanie strat pozwoli im przetrwać.

Niespodziewana reakcja innych krajów?

Dziwi zaskoczenie władz Stanów Zjednoczonych na reakcję innych krajów. Wprowadzenie bądź podwyższenie ceł zawsze wiąże się z natychmiastową reakcją drugiej strony. Dając komuś w twarz, masz pewność, że też dostaniesz. Najczęściej wojna celna przynosi więcej strat niż korzyści. Poza zatrzymaniem handlu, powoduje utratę zaufania do partnera handlowego. W tenże sposób konieczna jest pomoc USA dla hodowców świń, kiedy uratowano inną gałąź przemysłu.

Źródło: SUS


Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z informacjami na temat trzody chlewnej. Facebook https://www.facebook.com/portal.warchlaki/