2018-09-20 Notowanie warchlaków duńskich

Duńczycy są największym w Europie producentem warchlaków, z tego większość eksportują do innych państw na cele tuczowe. Notowanie warchlaków duńskich stanowi punkt odniesienia do wszystkich cenników warchlaków w Europie. Kategorii warchlaków można wyliczyć wiele, ale liczą się tak naprawdę trzy: SPF Region 2/3 PRRS negatywny, SPF Region 2/3 PRRS pozytywny i konwencjonalny.

Na cenę dla hodowcy składa się notowanie warchlaków, marża eksportera, koszty transportu oraz marża importera. Zwykle cena jest określona dla wagi załadunku dla standardu 30 kg. Różnica wagowa jest korygowana 0,80 EUR za każdy kilogram niedowagi lub nadwagi. Rozliczenie prawie zawsze jest po wadze załadunku, a utrata wagi jest stratą nabywcy i musi być wkalkulowana w koszty produkcji.

Status zdrowotny Bieżące notowanie Poprzednie notowanie Zmiana
SPF Region 2/3 PRRS negatywny 270 DKK 290 DKK -20 DKK
SPF Region 2/3 PRRS pozytywny 240 DKK 260 DKK -20 DKK
konwencjonalne 220 DKK 240 DKK -20 DKK

Kurs DKK z dnia 2018-09-20 wynosi 0,5753

Notowanie obowiązuje od 24.09 do 30.09.

Komentarz – notowanie warchlaków duńskich.

O tym, że na rynku trzody chlewnej nie jest dobrze, nie trzeba nikogo przekonywać. Widać to wyraźnie po cenach skupu. Systematycznie spadają. Brak perspektyw na zarobek na tuczu spowodował znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na warchlaki. Duńczycy zatem musieli obniżyć ceny warchlaków. I to znacznie, bo o 20 DKK. Ale najprawdopodobniej nie jest to jeszcze koniec obniżek. Raczej warto poczekać jeszcze przynajmniej tydzień.


Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z informacjami na temat trzody chlewnej. Facebook https://www.facebook.com/portal.warchlaki/ Twitter https://twitter.com/warchlaki Do zobaczenia ponownie!

Leave a Reply