2018-10-25 Notowanie warchlaków duńskich

Duńczycy są największym w Europie producentem warchlaków, z tego większość eksportują do innych państw na cele tuczowe. Notowanie warchlaków duńskich stanowi punkt odniesienia do wszystkich cenników warchlaków w Europie. Kategorii warchlaków można wyliczyć wiele, ale liczą się tak naprawdę trzy: SPF Region 2/3 PRRS negatywny, SPF Region 2/3 PRRS pozytywny i konwencjonalny.

Na cenę dla hodowcy składa się notowanie warchlaków, marża eksportera, koszty transportu oraz marża importera. Zwykle cena jest określona dla wagi załadunku dla standardu 30 kg. Różnica wagowa jest korygowana 0,80 EUR za każdy kilogram niedowagi lub nadwagi. Rozliczenie prawie zawsze jest po wadze załadunku, a utrata wagi jest stratą nabywcy i musi być wkalkulowana w koszty produkcji.

Status zdrowotny Bieżące notowanie Poprzednie notowanie Zmiana
SPF Region 2/3 PRRS negatywny 235 DKK 235 DKK bez zmian
SPF Region 2/3 PRRS pozytywny 210 DKK 210 DKK bez zmian
konwencjonalne 200 DKK 200 DKK bez zmian

Kurs DKK z dnia 2018-10-25 wynosi 0,5780

Notowanie obowiązuje od 29.10 do 04.11.

Komentarz – notowanie warchlaków duńskich.

Mimo ograniczeń dla polskich hodowców, Duńczycy jeszcze nie muszą obniżać cen. Ale wkrótce to może się zmienić. Polskie zakłady w obliczu problemów z eksportem do USA zmniejszają uboje. Mniejsze uboje wygenerują nadwyżkę tucznika i zniechęcą hodowców do tuczu. Niechęć do tuczu spowoduje zmniejszenie popytu na warchlaki. Polska jest znaczącym odbiorcą duńskich warchlaków, więc nasze problemy będą musiały odbić się także na cenach warchlaków w Danii. I na kondycji finansowej tamtych producentów.


Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z informacjami na temat trzody chlewnej. Facebook https://www.facebook.com/portal.warchlaki/ Twitter https://twitter.com/warchlaki Do zobaczenia ponownie!

Dodaj komentarz