Mała Giełda czyli notowania tuczników ISW.

ISW to niemiecka organizacja o pełnej nazwie Interessengemeinschaft der Schweinehalter Wirtschafts GmbH czyli po polsku Grupa Interesów Gospodarstw Hodujących Trzodę Chelwną sp. z o. o. ISW jest organizatorem ISB, Internet Schweinebörse czyli Internetowa Giełda Świń. Ze względu na skalę obrotu tuczników powszechnie znana jest jako Mała Giełda.

Jakie znaczenie ma notowanie ISW?

Mała Giełda ma niewielką skalę obrotu, zwykle jest to 2-3 tysiące sztuk. Ceny także odbiegają o kilka centów od wiodącego notowania VEZG czyli Dużej Giełdy. Mimo wszystko ma ona duże znaczenie w prognozowaniu ceny. Przez to, że notowania odbywają się dwukrotnie w ciągu tygodnia (we wtorki i piątki) wskazują trend rynkowy.

Co więcej, warto też obserwować jak dużo tuczników na giełdzie zostało sprzedanych. Jeżeli udział ten wynosi 90-100% można spodziewać się wzrostów. Jeżeli natomiast wynosi poniżej 50% można spodziewać się spadku ceny. Im niższy udział tym większe prawdopodobieństwo obniżki.

Dzięki temu można dość precyzyjnie określić kierunek zmian Dużej Giełdy, jak również prawdopodobną jej skalę.