Notowanie tuczników – historia ZMP

Jednym z najpopularniejszych notowań tuczników w Niemczech jest notowanie ZMP. Jest to skrót od ZMP Zentrale Markt- und Preisinformationen GmbH czyli Centralna Informacja Rynkowa i Cenowa. Ustalała ona ceny dla niemieckiego rynku tuczników. Z czasem przyjęło się, że cena ta została zastosowana w kontraktach na tuczniki, a także na mięso. Ceny były publikowane w każdy piątek i obowiązywały na kolejny tydzień.

Zmiana w notowaniach – VEZG

Od 2011 notowania tuczników niemieckich zostały zdecentralizowane. Ceny własnych notowań zaczęło prowadzić kilka innych firm. Największą popularność zdobyło VEZG – Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch – Zrzeszenie Stowarzyszeń Producentów Zwierząt Gospodarskich i Mięsa.

Z czasem przyjęło się, że notowania VEZG zastąpiły notowania ZMP, zarówno przy kontraktach na tucznika jak i przy kontraktach na mięso. Powszechnie notowania nazywa się także Duża Giełda, ze względu na ilość sprzedawanych na niej tuczników.

Zmiana dnia publikacji notowań

Najważniejszą zmianą jaką wprowadzono jest ustalanie ceny w środę. Początkowo przyjmowało się, że cena obowiązuje na kolejny tydzień. Z czasem jednak cena zaczęła obowiązywać od czwartku bieżącego tygodnia do środy kolejnego tygodnia.

Dzisiaj według notowań VEZG także polskie zakłady mięsne ustalają swoje ceny skupu, a także ceny transakcyjne mięsa. Jest to podstawa ustalania cen dla całego polskiego przemysłu mięsnego.