Notowanie warchlaków duńskich.

Duńczycy są największym w Europie producentem warchlaków, z tego większość eksportują do innych państw na cele tuczowe. Trudno się zatem dziwić, że notowanie warchlaków duńskich stanowi punkt odniesienia do wszystkich cenników warchlaków.

Jakie rodzaje cen warchlaków rozróżniamy?

Kategorii notowań można wydzielić przynajmniej kilkanaście. W praktyce dla eksportu do Polski korzysta się z głównych kategorii:

SPF Danmark Region 2 og 3 PRRS negativ 30 kg – warchlaki wolne od PRRS choć mogą być nosicielami innych chorób (m.in. myc, app).

SPF Danmark Region 2 og 3 PRRS positiv 30 kg – warchlaki z PRRS, tańsze ze względu na większe ryzyko upadków.

SPF Danmark ukendt/konv 30 kg – warchlaki konwencjonalne o statusie nieznanym. Mogą być dobre, ale status zdrowotny nie jest potwierdzony przez SPF.

Jak kształtuje się cena dla odbiorcy?

Na cenę dla hodowcy składa się notowanie warchlaków, marża eksportera, koszty transportu oraz marża importera.

Zwykle cena jest określona dla wagi załadunku dla standardu 30 kg. Różnica wagowa jest korygowana 0,80 EUR za każdy kilogram niedowagi lub nadwagi.