Wiadomości: ceny warchlaków, ceny tuczników i sytuacja na rynkach międzynarodowych

W tej sekcji znajdują się bieżące informacje dotyczące produkcji trzody chlewnej. O tym jak najkorzystniej wyprodukować tuczniki i osiągnąć maksymalną rentowność . Informacje z kraju i ze świata dotyczące sytuacji rynkowej oraz jak kształtują się ceny tuczników.

Handel mięsem, eksport

Wszystko co wiąże się ze sprzedażą mięsa, otwarcia rynków eksportowych, które wpływają na zapotrzebowanie na żywiec, a co za tym idzie na ceny tuczników. To właśnie rynki eksportowe mają największy wpływ na kształtowanie się cen. Ich zamknięcie bądź otwarcie powoduje gwałtowne zmiany cen na rynku.

Choroby i ich zwalczanie

Informacje dotyczące rozprzestrzeniania się groźnych chorób zakaźnych takich jak ASF (African Swine Fever, Afrykański Pomór Świń). W tym dziale będziemy śledzić w jaki sposób są one zwalczane, jakie należy zachować środki ostrożności aby ich uniknąć, a także na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani rolnicy.

Dotacje, wsparcie i grupy producenckie

Informacje dotyczące wsparcia na jakie mogą liczyć rolnicy. W tym zawierają się dotacje unijne i wsparcie instytucji krajowych związanych z rolnictwem. Grupy producencie, ich organizacja, oferowane im wsparcie finansowe to integracja rolnictwa dająca członkom grup większą siłę przetargową w kontaktach z dostawcami i odbiorcami.