Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pracownia Florystyczna Rozalka Daniel Jacek Wiszkiel, Sierakowo ul. Cechowa 18/3, 63-900 Rawicz.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych – e-mail: iod@warchlaki.com.pl, tel. 884 634 084
  3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest dostarczanie informacji.
  4. Odbiorcą Pani/a danych mogą być podmioty zajmujące się wysyłką zamówionych informacji i tylko w tym celu.
  5. Dane mogą być przekazywane poza teren UE.
  6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez czas określony zgodnie z przepisami prawa.
  7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  8. Przysługuje Pani/u również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/a danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
  9. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest warunkiem wynikającym z przepisów prawa lub zawartej umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedostarczenie pożądanych danych.
  10. Pani/a dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, z wyłączeniem profilowania.