Notowania warchlaków niemieckich VEZG

Notowania warchlaków niemieckich VEZG archiwum:202020192018

Notowania warchlaków niemieckich VEZG.

Jest to notowanie warchlaków niemieckich publikowane przez VEZG. Pełna nazwa VEZG brzmi Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch to po polsku Zrzeszenie Stowarzyszeń Producentów Zwierząt Gospodarskich i Mięsa. Organizacja ta jest znana głównie z notowania tuczników, ale zajmuje się także warchlakami.

Są to notowania stosowane powszechnie w Niemczech w rozliczeniach pomiędzy niemieckimi producentami warchlaków, a tuczarzami. Zdarza się także, że czasami także i Duńczycy stosują w swoich kontraktach odniesienie do notowania warchlaków niemieckich VEZG. Serwis warchlaki.com.pl publikuje na bieżąco notowania warchlaków niemieckich jak również dane archiwalne.

Jak wyglądają notowania warchlaków niemieckich VEZG?

Najważniejszą różnicą pomiędzy tym notowaniem, a notowaniem warchlaków duńskich jest waga warchlaka, którego dotyczy cena. O ile warchlaki wyceniane są za 30 kg, to w notowaniu VEZG cena dotyczy warchlaków o wadze 28 kg. Od 1 stycznia 2018 notowanie dotyczy warchlaków w wadze 25 kg. Wagę sprzedawanych warchlaków podniesiono zapewne ze względu na producentów warchlaków. Sprzedaż cięższych zwierząt leży przede wszystkim w ich interesie, ponieważ jest bardziej opłacalne. Niższa waga sprzedawanych warchlaków pozwalała na mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię budynków odchowalni, ale oznaczała niższe profity. Duża różnica w wadze pomiędzy warchlakami niemieckimi, a duńskimi powodowała, że trudno było porównać zwierzęta na tych rynkach.

Jak kształtują się notowania warchlaków niemieckich VEZG?

Kierunek zmian cen warchlaków niemieckich nie zawsze pokrywa się ze zmianami warchlaków duńskich. Czasem bywa, że zmiany są odwrotne do tych, które dzieją się w duńskich notowaniach warchlaków. Warto jednak śledzić te notowania aby mieć pełen obraz rynku warchlaków w Europie. Jeżeli jesteś na tyle dużym odbiorcą warchlaka, że możesz sobie wynegocjować stały kontrakt w oparciu o notowania warto prześledzić dane historyczne. Może okazać się, że inna amplituda wahań cen warchlaków może okazać się dla Ciebie korzystna.

Na różnice w notowaniach wpływa genetyka.

Notowania warchlaków nie rozróżniają genetyki i wiążących się z nimi wad i zalet. Na niemieckim rynku dominuje inna genetyka niż w Danii. Ze względu na to jest też przesunięcie w notowaniach warchlaków. W Danii króluje genetyka Danbred, który rośnie szybko, ale nie wszystkie zakłady oczekują takich parametrów jakościowych mięsa jakie ona oferuje. Niemieckie zakłady preferują w swoich klasyfikacjach poubojowych genetykę Pietrain. Rośnie ona dłużej, przy prawidłowym żywieniu (paszą o wysokiej zawartości białka) tucz wydłuży się o około dwa tygodnie. To jednak powoduje, że mięso z tuczników genetyki Pietrain ma lepsze walory jakościowe. Tuczniki tej genetyki mają znacznie większą mięsność i parametry chemiczne mięsa (m.in. mniejszą zawartość wody).