Notowanie tuczników niemieckich ISW (tzw. Mała Giełda).

Notowanie tuczników niemieckich ISW archiwum: 202020192018 – 2017

Mała Giełda czyli notowanie tuczników niemieckich ISW.

ISW to niemiecka organizacja o pełnej nazwie Interessengemeinschaft der Schweinehalter Wirtschafts GmbH czyli po polsku Grupa Interesów Gospodarstw Hodujących Trzodę Chelwną sp. z o. o. ISW jest organizatorem ISB, Internet Schweinebörse czyli Internetowa Giełda Świń. Ze względu na skalę obrotu tuczników powszechnie znana jest jako Mała Giełda.

Jakie znaczenie ma notowanie tuczników niemieckich ISW?

Mała Giełda ma niewielką skalę obrotu, zwykle jest to 2-3 tysiące sztuk. Ceny także odbiegają o kilka centów od wiodącego notowania VEZG czyli Dużej Giełdy. Mimo wszystko ma ona duże znaczenie w prognozowaniu ceny. Przez to, że notowania odbywają się dwukrotnie w ciągu tygodnia (we wtorki i piątki) wskazują trend rynkowy.

Co więcej, warto też obserwować jak dużo tuczników na giełdzie zostało sprzedanych. Jeżeli udział ten wynosi 90-100% można spodziewać się wzrostów. Jeżeli natomiast wynosi poniżej 50% można spodziewać się spadku ceny. Im niższy udział tym większe prawdopodobieństwo obniżki.

Dzięki temu można dość precyzyjnie określić kierunek zmian Dużej Giełdy, jak również prawdopodobną jej skalę.

Czy w Polsce są podobne aukcje tuczników?

Kilka lat temu próbowano wprowadzić aukcje tuczników także i u nas. Niestety nie zdobyły szerszego uznania zarówno wśród sprzedających jak i wśród kupujących. Pionierem na tym rynku chciała zostać e-WGT czyli internetowej wersji Warszawskiej Giełdy Towarowej. Ta pionierska usługa pośredniczenia pomiędzy hodowcami a ubojniami mimo optymistycznego początku wdrażana była bardzo opornie.

Ubojnie deklarowały chęć nabycia tuczników przez Internet. Traktowały e-WGT jako nowy kanał pozyskiwania żywca. Z drugiej jednak strony oferowały ceny niższe niż wynikały z powszechnie publikowanych cenników. Hodowcy mogli bez trudu sprawdzić ceny u źródła i nie zgłaszali chęci sprzedaży.

Hodowcy także deklarowali chęć sprzedaży tuczników przez Internet jako nowy kanał sprzedaży. Oferowane przez nich ceny były znacznie wyższe od powszechnie stosowanych cen na rynku. Ceny te były nie do zaakceptowania przez nabywców.

Najważniejszą przyczyną upadku polskiej internetowej giełdy tuczników były zatem znaczne różnice w oczekiwaniach co do cen transakcyjnych. Różnice zarówno co do cen skupu jak i sprzedaży dochodziły do 10% przeciętnych cen transakcyjnych. Jeżeli zatem zsumujemy 10% zaniżonej ceny ofertowej ze strony nabywców i 10% zawyżonej ceny ofertowej ze strony hodowców różnice cenowe były ogromne. Tak duże rozbieżności w ofertach były niemożliwe do pogodzenia i w efekcie nie dochodziło do transakcji.

Aby tego typu giełda mogła funkcjonować konieczne jest ustalanie cen ofertowych na realistycznym poziomie. Na poziomie zbliżonym do cen rynkowych. Jeżeli obie strony nie będą wychodzić z realistycznymi ofertami, tego typu giełda nie będzie miała szans na funkcjonowanie w Polsce.