Eksport wieprzowiny na świecie – prognoza do roku 2030.

Unijni eksperci spodziewają się, że do 2030 roku eksport wieprzowiny będzie rósł. Tak wynika z raportu Agricultural Outlook (the EU Agricultural Markets And Income 2017-2030).

Jak będzie się kształtować eksport wieprzowiny?

Dzięki znacznemu wzrostowi eksportu do Chin, ceny wieprzowiny w 2016 wzrosły. Producenci mięsa wieprzowego skorzystali na krótkoterminowym wzroście, ale do 2030 roku spodziewany jest jedynie niewielki wzrost eksportu. Będzie to skutkiem stabilizacji konsumpcji w Unii Europejskiej i konkurencji na rynkach światowych.

Rozwój produkcji wieprzowiny w 2016.

Wzrost zdolności produkcyjnych trzody chlewnej w niektórych krajach Unii Europejskiej i towarzyszące mu niskie ceny pasz spowodowały wzrost produkcji wieprzowiny w 2016 roku pomimo rosyjskiego embarga. Presję cenową zrekompensował rosnący eksport wieprzowiny do Chin. Rosnąca rentowność produkcji spowodowała wzrost stada loch w Hiszpanii, Holandii i Polsce cofając tendencję spadkową z ostatnich 2 lat.

Zmiany w UE.

Ustawodawstwo dotyczące różnych aspektów zarządzania obornikiem, prawdopodobnie ograniczy ekspansję produkcji trzody chlewnej. Sposobem na radzenie sobie z malejącymi marżami oraz zwiększenie konkurencyjności to integracja pionowa. Zaobserwowano takie działania w Hiszpanii i we Włoszech. Spadek krajowego popytu musi zrekompensować dodatkowy eksport wieprzowiny na konkurencyjny i względnie stabilny rynek światowy.
Biorąc to pod uwagę produkcja wieprzowiny powinna zmniejszyć się o mniej niż 1% w krajach 15, równocześnie powodując wzrost o 7% w 13 nowych krajach członkowskich EU do 2030.

Chińczycy i Rosja jako kluczowe kraje.

Poziom chińskiego popytu po restrukturyzacji sektora krajowego może poważnie wpłynąć na światowy rynek wieprzowiny. Ambitne cele samowystarczalności Rosji i jej zmniejszona siła nabywcza spowoduje mniejszy eksport wieprzowiny do Federacji Rosyjskiej, bez względu na to czy embargo będzie kontynuowane czy nie. Ponadto Rosja szukała alternatywnych dostawców, z których import wieprzowiny był wcześniej ograniczony.

Eksport wieprzowiny z Ameryki.

Po zakończeniu wybuchu świńskiej epidemii PEDv, eksport wieprzowiny z USA prawdopodobnie powróci do wzrostu w okresie objętym prognozą. Oczekuje się, że udział w w rynku USA będzie się zwiększać, podczas gdy w UE udział pozostanie stabilny. Brazylia będzie żywić głównie swój rynek krajowy a jej udział w handlu międzynarodowym będzie kontynuować wywieranie presji na rynek światowy.

Konsumpcja wieprzowiny w UE.

Poziom konsumpcji w UE po ogromnym wzroście w 2014 i 2015 roku ustabilizował się w latach 2016-2017, głównie ze względu na niższą dostępność wieprzowiny na rynku krajowym.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *